Ondergoed4u.nl stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen ook aan tekst, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Ondergoed4u.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Aan de inhoud van de Ondergoed4u.nl kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Ondergoed4u.nl.

Gedeelten van deze website mogen door u worden gereproduceerd (in hard copy, elektronisch of in enige andere vorm) voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor alle andere gevallen van reproductie en/of distributie, ongeacht het gebruikte medium en/of voor gebruik voor commerciele doeleinden is de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ondergoed4u.nl vereist. Indien u enig deel van deze website download of anderszins vermenigvuldigd voor toegestane doeleinden dient u alle daarop aangebrachte vermeldingen van auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht en andere vermeldingen van de bron op uw kopie(en) over te nemen.

Hyperlinks
Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Websites waarnaar kan worden doorgelinkt zijn eigendom van en/of worden beheerd door derden waarover Ondergoed4u.nl geen controle heeft. Ondergoed4u.nl is derhalve niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake van de juistheid, volledigheid en tijdigheid van (de inhoud van) deze websites, noch voor de beschikbaarheid daarvan, noch voor het feit of de informatie die door of via deze websites ter beschikking is gesteld legaal kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Ondergoed4u.nl ter beschikking gestelde informatie. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is dan ook geen onderdeel van enige overeenkomst tussen afnemers en Ondergoed4u.nl.

Aansprakelijkheid
Ondergoed4u.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website of producten verkocht of gebruikt via onze website.

Virussen en veiligheid
Ondergoed4u.nl wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beinvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Privacy statement
Ondergoed4u.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Ondergoed4u.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Gebruik van NAW gegevens
Ondergoed4u.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om uw bestelling uit te voeren.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen.

Om het winkelen bij Ondergoed4u.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

In uw Ondergoed4u.nl account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ondergoed4u.nl gebruikt een aantal functionele (sessie) cookies om de webshop technisch goed te laten verlopen. De cookies worden dus gebruikt om uw order correct af te handelen. Op Ondergoed4u.nl wordt ook gebruikt gemaakt van Google Analytics. Google Analytics is webstatistiek software die Ondergoed4u.nl informatie geeft over welke pagina’s worden bezocht. Voor het kunnen gebruiken van Google Analytics wordt er ook een cookie gezet. Echter, wij hebben het Google Analytics meetscript aangepast zodat het IP adressen van onze bezoekers niet worden opgeslagen in de database van Google. Hierbij wordt het laatste cijfer van het IP-adres geanonimiseerd waardoor deze niet meer terug te voeren zijn op de bezoeker.

Overige
Ondergoed4u.nl verkoopt uw gegevens niet. Ondergoed4u.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Ondergoed4u.nl Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

Ondergoed4u.nl zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen en of inzage geven in zijn of haar gegevens.

Indien je nog vragen hebt over deze privacy verklaring dan kan je contact opnemen met:

Ondergoed4u.nl
T.a.v. privacy verklaring
Arnhemseweg 4
6731 BS Otterlo

Of neem contact op via ons contactformulier.